Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Η μπάλα της αλφάβητου


http://handsonaswegrow.com/preschooler-game-alphabet-ball/


Αριθμός παικτών 2+ Ηλικία 4-7

Εξοπλισμός:

1 μπάλα 

Χώρος:

Οπουδήποτε 
Σκοπός: Να πεις τη σωστή λέξη
Οδηγίες:
Ο ενήλικας λέει ένα γράμμα και το παιδί απαντάει με μία λέξη που αρχίζει με αυτό το γράμμα. Μόλις το παιδί πει τη λέξη του πετάει την μπάλα και τότε αυτό λέει ένα γράμμα και ο ενήλικας μια λέξη. 
Παραλλαγές:
Για λίγο πιο δύσκολο παιχνίδι, βάλτε κανόνα, εάν πείτε το ίδιο γράμμα να μην λέτε την ίδια λέξη ή να μην λέτε τα ίδια γράμματα αν δεν έχουν περάσει όλα από μία φορά. Μπορείτε να πετάξετε την μπάλα με τα χέρια, με τα πόδια ή όπως αλλιώς θέλετε. 

Πηγή: http://handsonaswegrow.com/preschooler-game-alphabet-ball/