Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Γέμισε την λεκάνη
Αριθμός παικτών 8+ Ηλικία 6+
Εξοπλισμός: 2 λεκάνες για κάθε ομάδα, πλαστικά ή από φελιζόλ ποτηράκια  Χώρος: Εξωτερικός
Σκοπός: Να γεμίσει η λεκάνη με νερό
Οδηγίες:
Τα παιδιά  κάθονται οκλαδόν το ένα δίπλα στο άλλο σε σειρά, χωρισμένα σε 2,3 ή κι 4 ομάδες ανάλογα τα άτομα. Τα παιδιά που κάθονται πρώτα σε κάθε σειρά έχουν μια λεκάνη γεμάτη με νερό ενώ τα τελευταία μια άδεια λεκάνη. Όλα τα παιδιά κρατούν από ένα ποτήρι. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο πρώτος να γεμίσει το ποτήρι του με νερό από την λεκάνη και να το αδειάσει στο ποτήρι του δεύτερου, ο οποίος με τη σειρά του το αδειάζει στο ποτήρι του επόμενου και ούτω καθεξής μέχρι να αδειάσει η πρώτη λεκάνη και να γεμίσει η τελευταία με νερό. Η ομάδα που τελειώνει πρώτη και έχει περισσότερο νερό στη λεκάνη της, κερδίζει. Φυσικά τα παιδιά καλό είναι να φοράνε μαγιουδάκι ή να έχουν ρούχα να αλλάξουν, αφού το πιο πιθανό είναι ότι θα βραχούν. 
Παραλλαγές:
Για να γίνει λίγο πιο δύσκολο, αντί να κάθονται τα παιδιά το ένα δίπλα στο άλλο, μπορούν να κάτσουν το ένα πίσω από το άλλο και γεμίζουν το ποτήρι του επόμενου πάνω από το κεφάλι τους, έτσι θα βραχούν λίγο παραπάνω και θα τους αρέσει ακόμα πιο πολύ.