Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Μπιζ Μπαζ


http://www.123rf.com/photo_39042432_stock-vector-set-of-colorful-ribbon-font-numbers-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0--new-year-2015-vector-illustration.html
Αριθμός παικτών 2+ Ηλικία 8+
Σκοπός: Να μετρήσεις μέχρι το 100 χωρίς λάθη
Οδηγίες:
Οι παίκτες με τη σειρά μετράνε από το 1 μέχρι το 100. Κάθε φορά που ο παίκτης πρέπει να πει έναν αριθμό ο οποίος είναι πολλαπλάσιος του 7 ή περιέχει τον αριθμό 7 αντί να πει τον αριθμό πρέπει να πει ‘Μπαζ’. Για παράδειγμα: 1,2,3,4,5,6,μπαζ,8,9,10,11,12,13,μπαζ,15,16,μπαζ. Εάν ένας παίκτης κάνει ένα λάθος ή αργεί πάρα πολύ, χάνει και ξεκινάει πάλι από την αρχή. 
Παραλλαγές:
Για να κάνετε το παιχνίδι πιο εύκολο, χρησιμοποιήστε πολλαπλάσια του 5 ή του 2. Για να κάνετε το παιχνίδι δυσκολότερο, συνδυάστε δύο παιχνίδια σε ένα. Χρησιμοποιήσετε τη λέξη ‘Μπαζ’ για τον αριθμό 7 και τη λέξη ‘Μπιζ’ για το  5.