Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Ιστός της αράχνης


https://www.unbound.org/Stories/2014/April/Youth%20groups%20give%20teens%20strength%20and%20build%20confidence


Αριθμός παικτών 6+ Ηλικία 8+
Εξοπλισμός:   Ένα σχοινί και δύο δοκάρια ή δέντρα για να δεθεί το σχοινί Χώρος: Εσωτερικός / Υπαίθριος 
Σκοπός: Η ομάδα να περάσει μέσα από τον ιστό χωρίς να ‘πιαστεί’. 

Οδηγίες:
Δέστε τον ιστό της αράχνης ανάμεσα σε δύο αντικείμενα (πχ. Δύο δέντρα). Ο ιστός πρέπει να έχει τρύπες σε διάφορα μεγέθη. Κάθε ομάδα πρέπει να αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να περάσει κάθε μέλος της ομάδας από ένα άνοιγμα στον ιστό.
Κανόνες
·   Αν κάποιος διαγωνιζόμενος ακουμπήσει τον ιστό, προσπαθώντας να περάσει, θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
·   Κάθε πέρασμα στον ιστό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά από κάθε ομάδα.
·   Οι παίκτες μιας ομάδας μπορούν να βοηθηθούν μεταξύ τους αρκεί να μην ακουμπήσουν τον ιστό.
·  Απαγορεύεται οι παίκτες να περάσουν κάτω από τον ιστό ή να πηδήξουν πάνω από αυτόν.

Ασφάλεια: 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καθοδηγούν ο ένας τον άλλον.