Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Καμφορέλαιο


http://www.dreamstime.com/stock-illustration-music-children-illustration-image46872039

Του Γιάννη το παιδί είχε κρύο στο λαιμό 
και το τρίψανε με καμφορέλαιο…
Κάμφο κάμφο καμφορέλαιο (3), 
και τον τρίψανε με καμφορέλαιο.

Οδηγίες: Τα παιδιά κάθονται σε ένα κύκλο. Όταν λένε το "Κάμφο κάμφο καμφορέλαιο", τρίβουνε την πλάτη, του ατόμου που κάθεται στα δεξιά τους. Τη δεύτερη φορά τρίβουν αυτόν που κάθεται αριστερά τους και την τρίτη πάλι αυτόν δεξιά και στη συνέχεια τρίβουν τα χέρια τους. Επαναλαμβάνουν το τραγούδι και κάθε φορά βγάζουν μια λέξη από τη στροφή: «Του Γιάννη το παιδί είχε κρύο στο λαιμό»