Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Συνεργείο


http://runhaven.com/2015/09/12/get-kids-love-running/

Αριθμός παικτών 7+ Ηλικία 7+
Εξοπλισμός: 1 πλαστική μπάλα Χώρος: Οπουδήποτε 
Σκοπός: Να μη χτυπηθείς από τη μπάλα.
Οδηγίες:
Χωρίστε τους παίκτες σε ομάδες των 3-7 ατόμων. Φτιάχνουμε στο έδαφος ένα τετράγωνο με χαρτοταινία. Κάθε ομάδα ξεκινάει από μία γωνία του τετραγώνου και πρέπει να διαλέξει μία μάρκα αυτοκινήτου για όνομα. Ένα άτομο στέκεται με τη μπάλα στο κέντρο του τετραγώνου. Αυτό το άτομο φωνάζει το όνομα μίας ομάδας. Αυτή η ομάδα τρέχει το γύρω του γηπέδου, προσπαθώντας να φτάσει πίσω στο «γκαράζ» της (η γωνία που ξεκίνησε), χωρίς να χτυπηθεί κάποιος παίκτης από τη μπάλα. Οι παίκτες που θα χτυπηθούν πρέπει να καθίσουν στο έδαφος στο σημείο που χτυπήθηκαν, λίγο πιο μέσα από τις γραμμές του γηπέδου. Στη συνέχεια το άτομο στο κέντρο φωνάζει το όνομα μίας άλλης ομάδας. Τα μέλη αυτής της ομάδας, τρέχουν, όπως περιγράφηκε και παραπάνω. Όταν επιθυμεί φωνάζει «συνεργείο» και όλα τα άτομα που κάθονται προσπαθούν να επιστρέψουν στο «γκαράζ» τους. Το άτομο στο κέντρο αλλάζει περιοδικά με κάποιον άλλον παίκτη από τις υπάρχουσες ομάδες.

Παραλλαγές:
Οι παίκτες μπορούν να αποκρούσουν τη μπάλα με τα χέρια τους.
Ασφάλεια: 
Τα έγκυρα χτυπήματα είναι αυτά κάτω από τη μέση. Ο αρχηγός πρέπει να ελέγχει την ταχύτητα της μπάλας.

Πηγή: Βασιάδη Ζωή (2004) Η παρουσία του παιχνιδιού στις παιδικές κατασκηνώσεις, Διπλωματική εργασία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.