Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Μην πέσει το στεφάνι

https://gr.pinterest.com/explore/teamwork-activities/


Αριθμός παικτών 6+ Ηλικία 5+
Εξοπλισμός: 2 στεφάνια χούλα χουπ Χώρος: Οπουδήποτε 
Σκοπός: Να μην πέσει το στεφάνι
Οδηγίες: Χωρίζουμε σε δύο ομάδες. Οι παίκτες της κάθε ομάδας κάθονται σε κύκλο και προτάσσουν τους δείκτες τους. Πάνω σε αυτούς στερεώνουμε ένα στεφάνι χούλα χουπ. Σιγά σιγά η ομάδα αποφασίσει ποιο χέρι θα φύγει. Σκοπός είναι να καταφέρουν να κρατήσουν το στεφάνι με όσο το δυνατών λιγότερα χέρια μπορούν χωρίς να τους πέσει το στεφάνι.  Νικήτρια ομάδα αυτή που θα το κρατήσει με λιγότερους παίκτες.