Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Πλέγμα ονομάτων

Αριθμός παικτών 8+ Ηλικία 8+
Εξοπλισμός: Χαρτιά Χώρος: Οπουδήποτε 
Στυλό
Σκοπός:
Να βρεις όσο τον δυνατών περισσότερες λέξεις
Οδηγίες:


Χωρίζουμε σε ομάδες των τεσσάρων και δίνουμε χαρτιά και μολύβια. Τους ζητάμε να φτιάξουν έναν πίνακα με τα μικρά τους ονόματα. Πχ.

Δίνουμε στην κάθε ομάδα 3 λεπτά για να γράψουν όσο περισσότερες λέξεις μπορούν χρησιμοποιώντας μόνο τα γράμματα από τα ονόματά τους. Όταν ο χρόνος τελειώσει, προσθέτουν το σκορ τους.
λέξεις με 3 γράμματα = 1 βαθμό
λέξεις με 4  γράμματα = 2 βαθμούς
λέξεις με 5+ γράμματα = 3 βαθμούς
Παραλλαγές:
 Για να το κάνουμε πιο δύσκολο τα γράμματα των λέξεων θα πρέπει να ενώνονται κατά κάποιο τρόπο (όπως στο σκράμπλ).