Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Το δαχτυλίδι
Αριθμός παικτών 4+ Ηλικία 3+
Εξοπλισμός: Ένα δαχτυλίδι Χώρος: Οπουδήποτε 
Σκοπός: Να βρεις ποιος έχει το δαχτυλίδι
Οδηγίες: Στήνονται τα παιδιά σε ένα κύκλο. Κάποιο από τα παιδιά κρύβει στα χέρια του ένα δαχτυλίδι, συνήθως ψεύτικο.  Έπειτα προσπαθεί ν’  αφήσει στα χέρια κάποιου από τα παιδιά που είναι στη σειρά το δαχτυλίδι, ενώ όλο λένε το τραγουδάκι: «Πουν' το, πουν' το, το δαχτυλίδι, ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις...» Το καθένα από τα παιδιά έχει μια ευκαιρία να μαντέψει ποιος έχει το δαχτυλίδι. Όποιος μαντέψει σωστά παίρνει το δαχτυλίδι και το δίνει  στο επόμενο παιδί. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.


Πηγή