Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Άκου τι είπαν

http://www.buzzle.com/articles/traditional-german-games.html


Αριθμός παικτών 14+ Ηλικία 7+
Εξοπλισμός: Δεν χρειάζεται Χώρος: Οπουδήποτε 
Σκοπός: Να βρει τη λέξη ο παίκτης
Οδηγίες: Χωρίζουμε σε δύο ομάδες και κάθονται σε κύκλο. Στην κάθε ομάδα ένας παίκτης βγαίνει εκτός και διαλέγουν μια λέξη για να δώσουν στην άλλη ομάδα. (Προσοχή: η λέξη θα πρέπει να έχει τόσες συλλαβές που να μην ξεπερνάνε τα άτομα που αποτελούν την ομάδα). Αφού λοιπόν οι ομάδες ανταλλάξουν τις λέξεις τους, το κάθε άτομο παίρνει μια συλλαβή. Επιστρέφει λοιπόν το άτομο που είχε βγει από τον κύκλο και οι παίκτες ξεκινάν να λένε την συλλαβή τους συνεχόμενα και ταυτόχρονα. Για παράδειγμα για την λέξη τραπέζι κάποια άτομα θα λένε τρα-τρα-τρα-τρα άλλοι πε-πε-πε-πε-πε και άλλοι ζι-ζι-ζι-ζι-ζι. Αυτός ο παίκτης λοιπόν θα κινείτε στον κύκλο και θα προσπαθεί να καταλάβει ποια λέξη λένε.
Παραλλαγές: Για ποιο εύκολο οι παίκτες που κάθονται στον κύκλο θα λένε με τη σειρά τις συλλαβές δηλαδή ο πρώτος τρα-τρα-τρα ο διπλανός του πε-πε-πε ο διπλανός του ζι-ζι-ζι (αν είναι περισσότερα άτομα την κάθε συλλαβή την λένε 2 ή και 3 άτομα). Για πιο δύσκολο τα άτομα λένε ανακατεμένες τις συλλαβές.